Ενεργειακές Τεχνολογίες
και Αειφόρος Σχεδιασμός

Καλωσόρισμα

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» (ΔΜΠ-ΕΤΑΣ) προσφέρει εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των Ενεργειακών Τεχνολογιών μέσα από το πλαίσιο του Αειφόρου Σχεδιασμού

Τμήματα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής​

H συμμετοχή του Τμήματος Αρχιτεκτονικής στο διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης μέσω της ανασκόπησης και αξιολόγησης της χρονικά ευρύτερης έννοιας της αειφορίας στο δομημένο περιβάλλον. Συγκεκριμένα μαθήματα τεχνολογικής έμφασης προσφέρουν τεχνογνωσία σε συναφή θέματα ενοποιημένου και περιβαλλοντικού σχεδιασμού κτιρίων σε διάφορες οικοδομικές κλίμακες, από τη γενικότερη κτιριακή κλίμακα μέχρι και την κατασκευαστική λεπτομέρεια.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ασχολείται με την έρευνα, διδασκαλία και τεχνολογική ανάπτυξη σε κρίσιμους τομείς των τεχνολογιών ενέργειας και του σχεδιασμού συστημάτων ενέργειας, με κύρια έμφαση στην αποδοτικότητα, βέλτιστη και ασφαλή λειτουργία δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και στην μελέτη και έρευνα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ένταξη τους στο ενεργειακό ισοζύγιο.

Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας & Κατασκευαστικής

Το Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής προσφέρει την δυνατότητα σε άτομα, που ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με ‘πράσινα’ συστήματα παραγωγής, αποθήκευσης και εξοικονόμησης ενέργειας, να εμβαθύνουν σε βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις καθώς επίσης να ενημερωθούν για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα αυτό.

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος προσφέρει μέσω του διατμηματικού αυτού προγράμματος τη δυνατότητα για έρευνα και εκπαίδευση με στόχο τη μετάβαση του παρόντος ενεργοβόρου κτιριακού περιβάλλοντος σε ένα αειφόρο κτιριακό περιβάλλον βασισμένο σε συνδυασμούς υψηλής ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμησης ενεργείας, για βέλτιστη ανθρώπινη άνεση και περιβαλλοντική προστασία.

Νέα & Ανακοινώσεις

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Επιστήμονα Διδασκαλίας (ΕΕΔ) μέχρι τις 21 Ιουνίου 2024

Περισσότερα

Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» σας προσκαλεί την Τετάρτη 27 Μαρτίου σε διάλεξη με θέμα «Κυκλική Οικονομία»

ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΤΑΣ «Κυκλική Οικονομία» Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024, Ώρα:...

Περισσότερα

Φωτογραφικό Υλικό

Scroll to Top