Επικοινωνία

Πληροφορίες

Για γενικές πληροφορίες που αφορούν θέματα σπουδών, εγγραφών, οργάνωσης και υποστήριξης οι φοιτητές προτρέπονται να αποτείνονται στην γραμματεία του Τμήματος τους. Για εξειδικευμένες πληροφορίες ειδικά σε σχέση με το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΕΤΑΣ (π.χ. σεμινάρια) οι φοιτητές μπορούν να αποτείνονται στην συντονιστική γραμματεία είτε τηλεφωνικά στο 22895400 είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση energytech@ucy.ac.cy. Στα πλαίσια ενημέρωσης και γνωριμίας των φοιτητών του ΔΜΠ-ΕΤΑΣ, οργανώνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου συνάντηση νεοεισερχομένων φοιτητών του με σκοπό την πληροφόρηση, επίλυση τυχόν αποριών, βοήθεια και συντονισμό στις εγγραφές.

Τοποθεσία

Φόρμα Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμημάτων

Τμήμα Αρχιτεκτονικής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Ακαδημαϊκή Επιτροπή ΔΜΠ-ΕΤΑΣ

Ανδρέας Σαββίδης,
Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Αρχιτεκτονικής

Γεώργιος Γεωργίου,
Καθηγητής,
Συντονιστής ΔΜΠ- ΕΤΑΣ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Δημοκράτης Γ.Ε. Γρηγοριάδης,
Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής

Δημήτρης Σταγωνάς,
Λέκτορας

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Ειδικοί Επιστήμονες Διδασκαλίας

Ανδρέας Τζιρκαλλής
Νέστορας Αντωνίου
Scroll to Top