Ημέρα Γνωριμίας για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/τριες

Ημέρα Γνωριμίας για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές/τριες

13 Μαρτίου, 2024

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσκαλεί υποψήφιες/ους μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/ές και τις οικογένειές τους, καθώς και το ευρύτερο κοινό, στην «Ημέρα Γνωριμίας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024, μεταξύ των ωρών 14.00 και 19.00, στο Ισόγειο του Κτηρίου Συμβουλίου Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης,» στην Πανεπιστημιούπολη (Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, Αγλαντζιά).

Η Ημέρα Γνωριμίας θα περιλαμβάνει ενημερωτική έκθεση με σταθμούς πληροφόρησης, οι οποίοι θα είναι στελεχωμένοι από ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό των Σχολών, Τμημάτων και Διοικητικών Υπηρεσιών, για περαιτέρω ενημέρωση των επισκεπτών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της εκδήλωσης, το χάρτη της Πανεπιστημιούπολης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της «Ημέρας Γνωριμίας»: https://www.ucy.ac.cy/openday/ και τη σελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Facebook : https://www.facebook.com/graduateschoolUCY

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το Γραφείο Εξυπηρέτησης της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο τηλέφωνο: 22 89 4044 ή μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: graduateschool@ucy.ac.cy

Scroll to Top