Μεταπτυχιακά Σεμινάρια

Μεταπτυχιακά Σεμινάρια

ΠΟΛ 601 - Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Ι (1 ΕCTS)

Σειρά σεμιναρίων (αποτελούμενη τουλάχιστον από 6 διαλέξεις-σεμινάρια) κατά το 1ο εξάμηνο φοίτησης. Τα σεμινάρια μπορούν να είναι είτε του οικείου Τμήματος του/της φοιτητή/τριας ή και από σεμινάρια άλλων Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής που αναγνωρίζονται ως «σχετικά με το διατμηματικό πρόγραμμα».  Οι φοιτητές μπορούν επίσης να πάρουν (οποιοδήποτε) σεμινάριο εντός του οικείου Τμήματος τους για να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό σεμιναρίων του εξαμήνου σε περίπτωση που δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός σεμιναρίων «σχετικών με το διατμηματικό πρόγραμμα».

Περισσότερα

ΠΟΛ 700 - Εμπλοκή με την Επαγγελματική Πρακτική και Βιομηχανία(1 ΕCTS)

Εκπαιδευτικές επισκέψεις (4) κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους, σε χώρους/οργανισμούς σχετικούς με το αντικείμενο της ενέργειας. Μέσω των επισκέψεων θα επιτυγχάνεται ενδελεχής ενημέρωση σε θέματα που αφορούν σύγχρονες πρακτικές, προκλήσεις, προοπτικές αλλά και προβλήματα στην ενεργειακή βιομηχανία (Ενδεικτικές επισκέψεις αφορούν αιολικά & φωτοβολταϊκά πάρκα, βιοκλιματικά κτήρια, σταθμούς παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα του τμήματος επιθεώρησης εργασίας του υπουργείου εργασίας, πρόνοιας και κοινωνικών ασφαλίσεων κτλ).
 
Περισσότερα
Scroll to Top