Μαθήματα Γενικής Επιλογής

Μαθήματα Γενικής Επιλογής

Μαθήματα γενικής επιλογής αποτελούν οποιαδήποτε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου προσφέρονται είτε εντός της Σχολής είτε εντός του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με τους Κανόνες της Σχολής Μεταπτυχιακών σπουδών, είναι δυνατόν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να αντικαταστήσουν ένα μάθημα γενικής επιλογής (που αντιστοιχεί σε 8 ECTS), με έως και δύο μαθήματα προχωρημένου προπτυχιακού επιπέδου. Ο κατάλογος των προχωρημένων προπτυχιακών μαθημάτων που θα ήταν ιδιαίτερα βοηθητικά για μεταπτυχιακά μαθήματα ειδίκευσης στο ΔΜΠ-ΕΤΑΣ παρατίθεται πιο κάτω. Να σημειωθεί ότι οι μονάδες ECTS για το κάθε προπτυχιακό μάθημα μπορεί να διαφέρουν και ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ενδέχεται να χρειαστούν επιπλέον πιστωτικές μονάδες ώστε να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών ΔΜΠ-ΕΤΑΣ. Επίσης, νοείται ότι δεν επιτρέπεται η πίστωση προχωρημένων προπτυχιακών μαθημάτων σε φοιτητές που έχουν πτυχίο από τον ίδιο κλάδο σπουδών και έχουν ήδη παρακολουθήσει μάθημα αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου.

Κατάλογος Προπτυχιακών Μαθημάτων Γενικής Επιλογής

  • ΑΡΗ 412: Αρχιτεκτονική και Κριτική Ιστορία Οικολογίας (5 ECTS)
  • ΗΜΥ 340: Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος (6 ECTS)
  • ΗΜΥ 447: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Φωτοβολταϊκά (6 ECTS)
  • ΠΠΜ 483: Φαινόμενα Μεταφοράς στη Μηχανική Περιβάλλοντος (5 ECTS)

8.1. Αναλυτικές Περιγραφές Μαθημάτων Γενικής Επιλογής Προπτυχιακού Επιπέδου

ΑΡΗ 412 - Αρχιτεκτονική και Κριτική Ιστορία της Οικολογίας (5 ECTS)

Ιστορική αναδρομή σε διάφορες αντιλήψεις για το φυσικό περιβάλλον, που επηρέασαν την αρχιτεκτονική σκέψη και δημιουργία. Έμφαση σε ανησυχίες του 20ού και του 21ου αιώνα για περιβαλλοντισμό και αειφορία, και οι θεωρητικές διαστάσεις τους.

Περισσότερα

ΗΜΥ 340 - Μηχανική Hλεκτρικής Iσχύος (6 ECTS)

Αυτό είναι ένα εισαγωγικό μάθημα στην μηχανική ηλεκτρικής ισχύος. Θέματα περιλαμβάνουν μονοφασικά και τριφασικά ηλεκτρικά κυκλώματα, διανυσματικό διάγραμμα, Κυκλώματα Δέλτα και Αστέρα, ενεργός, άεργος και φαινόμενη ισχύς. Ανά μονάδα σύστημα και διόρθωση συντελεστή ισχύος. Μαγνητισμός και μαγνητικά κυκλώματα. Μονοφασικοί και τριφασικοί μετασχηματιστές. Σύγχρονες, ασύγχρονες μηχανές και μηχανές DC. Αρχές λειτουργίας επαγωγικών κινητήρων, ισοδύναμα κυκλώματα και διανυσματικά διαγράμματα. Εισαγωγή στις ημιαγώγιμες διατάξεις ισχύος. Ήμισυ και πλήρεις γέφυρες ανόρθωσης. Μετατροπέας υποβίβασης και ανύψωσης τάσεως.
Περισσότερα

ΗΜΥ 447 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Φωτοβολταϊκά (6 ECTS)

Εισαγωγή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με έμφαση στην μετατροπή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Κυπριακά δεδομένα και προοπτικές. Τύποι φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ιστορική αναδρομή στην τεχνολογία φωτοβολταϊκών και στην ανάπτυξη τους. Σημερινά δεδομένα, τεχνολογία, πολιτική και αγορά. Ηλιακή Ακτινοβολία. Ιδιότητες ημιαγωγών. Βασικές Εξισώσεις φυσικής συσκευών. Δίοδος P-N και ηλιακό κύτταρο από πυρίτιο. Όρια, απώλειες, και μετρήσεις αποδοτικότητας. Φυσική των φωτοβολταϊκών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των αρχών των βασικών λειτουργιών, σχεδιασμός και τεχνολογία, απόδοση συστημάτων μεμονωμένων ηλιακών κυττάρων και συστημάτων ηλιακών κυττάρων.
Περισσότερα

ΜΜΚ 217 - Μεταφορά Θερμότητας (6 ECTS)

Γενική διαφορική εξίσωση διατήρησης θερμικής ενέργειας. Συντελεστές διαστολής. Μηχανισμοί Μ.Θ., νόμοι Fourier, Newton, θερμικής ακτινοβολίας. Συντελεστές αγωγιμότητας και διάχυσης, συντελεστές αφετικότητας. Ηλεκτρικό ανάλογο Μ.Θ., ηλεκτρικές αντιστάσεις και ισοδύναμα θερμικά κυκλώματα. Μόνιμη αγωγή σε μία διάσταση με ή χωρίς εσωτερικές θερμικές πηγές, αναλυτικές λύσεις σε επίπεδους τοίχους, κυλίνδρους και σφαίρες. Μόνιμη αγωγή σε δύο διαστάσεις, συντελεστές μορφής, αριθμητικές λύσεις. Μ.Θ. από πτερύγια. Μεταβατική Μ.Θ. Μέθοδος ολοκληρωτικού συστήματος, αριθμοί Biot, Fourier. Εξαναγκασμένη και φυσική συναγωγή, αδιάστατοι αριθμοί Reynolds, Prandtl, Nusselt, Rayleigh, Grashof. Μικτή συναγωγή, βρασμός και συμπύκνωση, εναλλάκτες θερμότητας. Το μάθημα περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις.
Περισσότερα

ΠΠΜ 483 - Φαινόμενα Μεταφοράς στη Μηχανική Περιβάλλοντος (5 ECTS)

Ανάπτυξη και θεμελιώδης κατανόηση των Γενικών Μηχανισμών Μεταφοράς Ρύπων (μετατόπιση, διάχυση και διασπορά) στον αέρα, το νερό και το έδαφος. Γκαουσιανά Μοντέλα Πλουμίων, διάχυση κατά Lagrange, διασπορά Taylor. Ανάπτυξη της εκτίμησης εξασφάλισης της ποιότητας του αέρα, του νερού και εδάφους και βασική κατανόηση των πτυχών του Σχετικού Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. Μεταφορά Θερμότητας και βασικές Θεωρήσεις στον Ενεργειακό Σχεδιασμό Κτηρίων.
 
Περισσότερα
Scroll to Top