Προχωρημένη Εργασία

Προχωρημένη Εργασία

Για το πτυχίο Μάστερ απαιτείται η εκπόνηση Προχωρημένης Εργασίας, και συγκεκριμένα του Ενοποιημένου Σχεδιασμού και Έρευνας Έργου, η οποία θα ετοιμαστεί και θα παρουσιαστεί από το φοιτητή σε συνεργασία με άλλους φοιτητές διαφόρων ειδικοτήτων. Ο Ενοποιημένος Σχεδιασμός και Έρευνα Έργου περιλαμβάνει θέματα τα οποία άπτονται του διατμηματικού χαρακτήρα του προγράμματος τόσο της επαγγελματικής όσο και της ερευνητικής κατεύθυνσης Μάστερ, όπως επίσης και θέματα που αφορούν τη συνεργασία των φοιτητών σε όσο το δυνατό πιο πραγματικές συνθήκες. Οι φοιτητές κατανέμονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν το σχεδιασμό ενός έργου συνθέτοντας και τις προοπτικές εφαρμογής αποτελεσμάτων εφαρμοσμένης έρευνας αιχμής σύμφωνα με προκαθορισμένες απαιτήσεις. Αναμένεται ότι στην προχωρημένη αυτή εργασία θα αξιοποιηθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα από το μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας» με εφαρμογή τους στο ενεργειακό έργο της εργασίας. Η εργασία καταμερίζεται και οι γνώσεις που αποκτούνται από τους φοιτητές μέσω των μαθημάτων που διδάσκονται σε όλο το πρόγραμμα εφαρμόζονται σε συνθήκες σχεδιασμού και έρευνας του έργου.  Με τον τρόπο αυτό οι φοιτητές προετοιμάζονται καλύτερα για να μεταφέρουν τις γνώσεις τους σε πρακτικές εφαρμογές, συμπεριλαμβάνοντας την κριτική εφαρμογή σχετικών αποτελεσμάτων έρευνας και αποκτούν εμπειρία συμμετοχής σε μια πιο μεγάλη ομάδα όπου ο καθένας θα επιτελεί μέρος της εργασίας αλλά ταυτόχρονα όλοι θα συνεργάζονται προς τον κοινό σκοπό της ολοκλήρωσης του Σχεδιασμού και Έρευνας του Έργου.

ΠΟΛ 604 - Προχωρημένη Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός και Έρευνα Έργου Ι (8 ΕCTS)

Σχεδιασμός Έργου σε συνεργασία με φοιτητές άλλων ειδικοτήτων υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκού προσωπικού.

Περισσότερα

ΠΟΛ 704 - Προχωρημένη Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός και Έρευνα Έργου ΙΙ (8 ΕCTS)

Σχεδιασμός Έργου σε συνεργασία με φοιτητές άλλων ειδικοτήτων υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκού προσωπικού.

Περισσότερα

ΠΟΛ 804 - Προχωρημένη Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός και Έρευνα Έργου ΙΙΙ (8 ΕCTS)

Σχεδιασμός Έργου σε συνεργασία με φοιτητές άλλων ειδικοτήτων υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκού προσωπικού.
 
Περισσότερα
Scroll to Top