Σύμβουλοι Διπλωματικών

  Ονοματεπώνυμο Καθηγητή Τμήμα

  Αιμίλιος Μιχαήλ
  ΑΡΗ

  Ανδρέας Σαββίδης
  ΑΡΗ

  Μαρία Φιλοκύπρου
  ΑΡΗ

  Μάριος Κ. Φωκάς
  ΑΡΗ

  Γεώργιος Έλληνας
  ΗΜΥ

  Γιώργος Η. Γεωργίου
  ΗΜΥ

  Χαράλαμπος Α. Χαραλάμπους
  ΗΜΥ

  Ιωάννης Γιαπιντζάκης
  MMK

  Δημοκράτης Γρηγοριάδης
  MMK

  Ματθαίος Ζερβός
  MMK

  Σταύρος Κάσινος
  MMK

  Ανδρέας Κυπριανού
  MMK

  Θεοδώρα Κυράτση
  MMK

  Λουκάς Λουκά
  MMK

  Κλάους Ρέμπχολτζ
  MMK

  Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος
  MMK

  Ευτύχιος Χριστοφόρου
  MMK

  Λουκάς Δημητρίου
  ΠΠΜ

  Ιωάννης Ιωάννου
  ΠΠΜ

  Μαρίνα Νεοφύτου
  ΠΠΜ

  Πάνος Παπαναστασίου
  ΠΠΜ

  Μιχάλης Πέτρου
  ΠΠΜ

  Δήμος Χαρμπής
  ΠΠΜ

  Δημήτρης Σταγωνάς
  ΠΠΜ
  Ειδικοί Επιστήμονες

  Ονοματεπώνυμο Έτος

  Απόστολος Μιχόπουλος
  2022-2023

  Σταυρούλα Θραβάλου
  2022-2023

  Ευφροσύνη Χαραλάμπους
  2022-2023

  Απόστολος Μιχόπουλος
  2021 – 2022

  Σταυρούλα Θραβάλου
  2021 – 2022

  Απόστολος Μιχόπουλος
  2020 – 2021

  Σταυρούλα Θραβάλου
  2020 – 2021

  Απόστολος Μιχόπουλος
  2019 – 2020

  Σταυρούλα Θραβάλου
  2019 – 2020

  Απόστολος Μιχόπουλος

  2018 – 2019

  Σταυρούλα Θραβάλου

  2018 – 2019
  Κυριάκος Τσιηφτές
  2013 – 2018
  Σπύρος Σπύρου
  2013 – 2018
  Scroll to Top