Προγράμματα Σπουδών

Προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών

Το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Ενεργειακές Τεχνολογίες και τον Αειφόρο Σχεδιασμό της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει τη δυνατότητα στους υποψήφιους φοιτητές του να ενταχθούν σε ένα από τα παρακάτω προγράμματα σπουδών μεταπτυχιακής ειδίκευσης επιπέδου Master:

Scroll to Top