ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ       

Μαθήματα γενικής επιλογής αποτελούν οποιαδήποτε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου προσφέρονται είτε εντός της Σχολής είτε εντός του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Σημειώνεται επίσης ότι σύμφωνα με τους Κανόνες της Σχολής Μεταπτυχιακών σπουδών, είναι δυνατόν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να αντικαταστήσουν ένα μάθημα γενικής επιλογής (που αντιστοιχεί σε 8 ECTS), με έως και δύο μαθήματα προχωρημένου προπτυχιακού επιπέδου. Ο κατάλογος των προχωρημένων προπτυχιακών μαθημάτων που θα ήταν ιδιαίτερα βοηθητικά για μεταπτυχιακά μαθήματα ειδίκευσης στο ΔΜΠ-ΕΤΑΣ παρατίθεται πιο κάτω. Να σημειωθεί ότι οι μονάδες ECTS για το κάθε προπτυχιακό μάθημα μπορεί να διαφέρουν και ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ενδέχεται να χρειαστούν επιπλέον πιστωτικές μονάδες ώστε να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών ΔΜΠ-ΕΤΑΣ. Επίσης, νοείται ότι δεν επιτρέπεται η πίστωση προχωρημένων προπτυχιακών μαθημάτων σε φοιτητές που έχουν πτυχίο από τον ίδιο κλάδο σπουδών και έχουν ήδη παρακολουθήσει μάθημα αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου.
 
Κατάλογος Προπτυχιακών Μαθημάτων Γενικής Επιλογής
 
Τμήμα Αρχιτεκτονικής
  • ΑΡΗ 412: Αρχιτεκτονική και Κριτική Ιστορία Οικολογίας (5 ECTS)
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  • ΗΜΥ 340: Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος (6 ECTS)
  • ΗΜΥ 447: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Φωτοβολταϊκά (6 ECTS)
Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
  • ΜΜΚ 217: Μεταφορά Θερμότητας (6 ECTS)
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
  • ΠΠΜ 483: Φαινόμενα Μεταφοράς στη Μηχανική Περιβάλλοντος (5 ECTS)
 

8.1. Αναλυτικές Περιγραφές Μαθημάτων Γενικής Επιλογής Προπτυχιακού Επιπέδου

ΑΡΗ 412 - Αρχιτεκτονική και Κριτική Ιστορία της Οικολογίας (5 ECTS)

Ιστορική αναδρομή σε διάφορες αντιλήψεις για το φυσικό περιβάλλον, που επηρέασαν την αρχιτεκτονική σκέψη και δημιουργία. Έμφαση σε ανησυχίες του 20ού και του 21ου αιώνα για περιβαλλοντισμό και αειφορία, και οι θεωρητικές διαστάσεις τους.

ΗΜΥ 340 - Μηχανική Hλεκτρικής Iσχύος (6 ECTS)

Αυτό είναι ένα εισαγωγικό μάθημα στην μηχανική ηλεκτρικής ισχύος. Θέματα περιλαμβάνουν μονοφασικά και τριφασικά ηλεκτρικά κυκλώματα, διανυσματικό διάγραμμα, Κυκλώματα Δέλτα και Αστέρα, ενεργός, άεργος και φαινόμενη ισχύς. Ανά μονάδα σύστημα και διόρθωση συντελεστή ισχύος. Μαγνητισμός και μαγνητικά κυκλώματα. Μονοφασικοί και τριφασικοί μετασχηματιστές. Σύγχρονες, ασύγχρονες μηχανές και μηχανές DC. Αρχές λειτουργίας επαγωγικών κινητήρων, ισοδύναμα κυκλώματα και διανυσματικά διαγράμματα. Εισαγωγή στις ημιαγώγιμες διατάξεις ισχύος. Ήμισυ και πλήρεις γέφυρες ανόρθωσης. Μετατροπέας υποβίβασης και ανύψωσης τάσεως.

ΗΜΥ 447 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Φωτοβολταϊκά (6 ECTS)

Εισαγωγή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με έμφαση στην μετατροπή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα. Κυπριακά δεδομένα και προοπτικές. Τύποι φωτοβολταϊκών συστημάτων. Ιστορική αναδρομή στην τεχνολογία φωτοβολταϊκών και στην ανάπτυξη τους. Σημερινά δεδομένα, τεχνολογία, πολιτική και αγορά. Ηλιακή Ακτινοβολία. Ιδιότητες ημιαγωγών. Βασικές Εξισώσεις φυσικής συσκευών. Δίοδος P-N και ηλιακό κύτταρο από πυρίτιο. Όρια, απώλειες, και μετρήσεις αποδοτικότητας. Φυσική των φωτοβολταϊκών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των αρχών των βασικών λειτουργιών, σχεδιασμός και τεχνολογία, απόδοση συστημάτων μεμονωμένων ηλιακών κυττάρων και συστημάτων ηλιακών κυττάρων.

ΜΜΚ 217 - Μεταφορά Θερμότητας (6 ECTS)

Σκοπός του μαθήματος είναι η θεμελίωση των βασικών αρχών των διαδικασιών ανταλλαγής θερμότητας και οι εφαρμογές τους στο σχεδιασμό εναλλακτών θερμότητας. Τα θέματα τα οποία καλύπτονται περιλαμβάνουν τις αρχές σταθερής και μεταβατικής αγωγής θερμότητας, αρχές αριθμητικής ανάλυσης, φυσική και εξαναγκασμένη συναγωγή, μεταφορά θερμότητας λόγω ακτινοβολίας, βρασμό και συμπύκνωση, καθώς και εισαγωγή στο σχεδιασμό εναλλακτών θερμότητας.

ΠΠΜ 483 - Φαινόμενα Μεταφοράς στη Μηχανική Περιβάλλοντος (5 ECTS)

Θεμελιώδης κατανόηση των γενικών μηχανισμών μεταφοράς ρύπων στα ρευστά (συναγωγή, διάχυση και διασπορά.  Γκαουσιανά μοντέλα πλουμίων, διάχυση κατά Lagrange, διασπορά Taylor. Εφαρμογές- παραδείγματα στη διασπορά αέριας ρύπανσης από σημειακές, γραμμικές και επιφανειακές εκπομπές.
 
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία Κύπρος
  +357 2289 5400