ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Ένας φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς ένα αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων ειδίκευσης επιλεγμένων από τα Μεταπτυχιακά Πρόγραμμα Σπουδών του διατμηματικού προγράμματος, και θα του εξασφαλίσουν τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων ECTS σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κάθε προγράμματος. Παρατίθεται πιο κάτω κατάλογος μαθημάτων ειδίκευσης που θα προσφέρονται σε βάθος χρόνου (δεν προσφέρονται όλα στο ίδιο εξάμηνο ή το ίδιο έτος). Ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του τρέχοντος εξαμήνου υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Πολυτεχνικής Σχολής. Σημειώνεται πως λόγω της μεγάλης και ποικίλης προσφοράς μαθημάτων μέσα στα πλαίσια του διατμηματικού προγράμματος, οι φοιτητές μερικής φοίτησης καλούνται όπως έχουν υπόψη τους ότι ένας περιορισμένος αριθμός μαθημάτων προσφέρεται κατά τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες της ημέρας.
 
Κατάλογος Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Ειδίκευσης
 
Τμήμα Αρχιτεκτονικής
 • ΑΡΗ 511: Αρχιτεκτονική και Κριτική Ιστορία Οικολογίας (8 ECTS)
 • ΑΡΗ 530: Προχωρημένη Τεχνολογία Κτιρίων (8 ECTS)
 • ΑΡΗ 536: Προχωρημένη Τεχνολογία Οικοδομικών Υλικών (8 ECTS)
 • ΑΡΗ 538: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων (8 ECTS)
 • ΑΡΗ 539: Εξειδικευμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας (8 ECTS)
 • ΑΡΗ 540: Μεσογειακές Πόλεις και Κοινωνικά Ζητήματα (8 ECTS)
 • ΑΡΗ 549: Εξειδικευμένα Θέματα Πολεοδομίας(8 ECTS)
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 • ΗΜΥ 680: Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος (8 ECTS)
 • ΗΜΥ 681: Λειτουργία και Έλεγχος Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος (8 ECTS)
 • ΗΜΥ 684: Ανάλυση Τεχνολογιών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (8 ECTS)
 • ΗΜΥ 685: Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος (8 ECTS)
 • ΗΜΥ 686: Μοντελοποίηση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος (8 ECTS)
 • ΗΜΥ 687: Κτιριακή Ενσωμάτωση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (8 ECTS)
 • ΗΜΥ 798: Εξειδικευμένα Θέματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (8 ΕCTS)
Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
 • ΜΜΚ 507: Εξειδικευμένα θέματα- Πρόγραμμα Ενέργειας (8 ΕCTS)
 • ΜΜΚ 512: Προχωρημένη Θερμοδυναμική για Μηχανικούς (8 ECTS)
 • ΜΜΚ 516: Τεχνολογία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (8 ECTS)
 • ΜΜΚ 517: Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας (8 ECTS)
 • ΜΜΚ 566: Ανώτερη Θεωρία Ημιαγωγών και Φωτοβολταϊκά Στοιχεία (8 ECTS)
 • ΜΜΚ 567: Υλικά για Παραγωγή, Αποθήκευση και Μετατροπή Ενέργειας (8 ECTS)
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • ΠΠΜ 536: Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων (8 ECTS)
 • ΠΠΜ 546: Δομική Φυσική (8 ECTS)
 • ΠΠΜ 576: Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική (8 ECTS)
 • ΠΠΜ 580: Δυναμική της Ατμόσφαιρας και Διασπορά Αέριας Ρύπανσης (8 ECTS)
 • ΠΠΜ 586: Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον (8 ECTS)
 • ΠΠΜ 596: Διαχείριση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (8 ECTS)

Αναλυτικές Περιγραφές Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Ειδίκευσης
Στο παρόν τμήμα περιλαμβάνονται οι αναλυτικές περιγραφές των μαθημάτων ειδίκευσης. Διευκρινίζεται ότι για κάποια μαθήματα είναι αναμενόμενο μελλοντικά να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα και στις περιγραφές των μαθημάτων με σκοπό την παραπέρα βελτίωσή τους. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν μαθήματα τα οποία ενδεχομένως να έχουν προαπαιτούμενα, δηλαδή να έχουν επιτυχώς παρακολουθηθεί κάποια μαθήματα πριν την δυνατότητα εγγραφής σε συγκεκριμένο μάθημα προπτυχιακού επιπέδου πριν την δυνατότητα εγγραφής στο μεταπτυχιακό και είναι ευθύνη των φοιτητών να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προαπαιτήσεις για αυτό.
 

ΑΡΗ 511 - Αρχιτεκτονική και Κριτική Ιστορία Οικολογίας (8 ECTS)

Πώς επηρεάστηκε η αρχιτεκτονική θεωρία και πράξη από εναλλασσόμενες αντιλήψεις για το «περιβάλλον»; Αυτό το μάθημα αρχιτεκτονικής ιστορίας-θεωρίας τοποθετεί την ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησης μέσα στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο της μοντέρνας αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας. Καλύπτει θέματα όπως τα ρεύματα «επιστροφής στη φύση» του 19ου αιώνα, τους αστικούς πειραματισμούς στις αρχές του 20ου αιώνα, τους επαναπροσδιορισμούς της επιστήμης, της τεχνολογίας και της αστικοποίησης, καθώς και μεταγενέστερες έννοιες του εκμοντερνισμού και της ανάπτυξης. Σε αυτό το φόντο αναλύονται σημερινές αντιλήψεις περί περιβαλλοντικής ευθύνης, και οικοανάπτυξης, πράσινης αρχιτεκτονικής, και αειφορίας. Το μάθημα αυτό απαιτεί βασικές γνώσεις στην ιστορία της μοντέρνας αρχιτεκτονικής.
Ενιαίο μάθημα με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΠΜΜΠ.

ΑΡΗ 530 - Προχωρημένη Τεχνολογία Κτιρίων (8 ECTS)

Ανάλυση αρχιτεκτονικών συνθέσεων που προέρχονται κυρίως από παράγοντες δομικής μηχανικής. Οι φοιτητές θα εισαχθούν σε μελέτες στις οποίες έγινε εμβάθυνση σε δομικά και οικοδομικά κατασκευαστικά και περιβαλλοντικά θέματα. Από κάθε φοιτητή εκπονείται μελέτη έργου με έμφαση σε θέματα δομικής και οικοδομικής κατασκευής. Ενιαίο μάθημα με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΕΤΑΣ.

ΑΡΗ 536 - Προχωρημένη Τεχνολογία Οικοδομικών Υλικών (8 ECTS)

Προχωρημένες μελέτες σε μέταλλα, κολλητικά, γυαλιά, πλαστικά κλπ. και στις επιδράσεις τους στην υφιστάμενη και μελλοντική οικοδομική βιομηχανία και στο περιβάλλον. Μελέτες σε εφαρμογές προχωρημένων υλικών και καινοτόμων οικοδομικών συστημάτων, προσδιορίζοντας κατευθυντήριες τεχνολογίες, διεργασίες και εφαρμογές.

ΑΡΗ 538 - Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων (8 ECTS)

Το μάθημα στοχεύει στη θεωρητική και εφαρμοσμένη εμβάθυνση των φοιτητών στο αντικείμενο του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Κτιρίων και στην ανάδειξη του ρόλου της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, της κατασκευής και της κατάλληλης τεχνικής υποστήριξης ως προς την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης, στην ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης και στον περιορισμό των δυσμενών συνεπειών στο περιβάλλον. Καλύπτει ζητήματα Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής, που αναφέρονται στη βελτίωση των συνθηκών ολικής άνεσης των χρηστών -θερμικής, οπτικής, ακουστικής άνεσης, ποιότητας αέρα- στο εσωτερικό του κτιριακού κελύφους, ζητήματα Ενεργειακού Σχεδιασμού που αναφέρονται στην ελαχιστοποίηση των ενεργειακών καταναλώσεων του κτιριακού κελύφους και ζητήματα Οικολογικής Δόμησης που αναφέρονται στην ελαχιστοποίηση του οικολογικού αποτυπώματος του κτιρίου.)
 
ΑΡΗ 539 Εξειδικευμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας (8 ECTS)
Τα θέματα κυμαίνονται ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις των φοιτητών και των ερευνητικών ενδιαφερόντων των καθηγητών.

ΑΡΗ 540 Μεσογειακές Πόλεις και Κοινωνικά Ζητήματα (8 ECTS)

(Xωροκοινωνικές ανισότητες, αστικές συγκρούσεις, διαιρεμένες πόλεις.)
 
Το μάθημα επικεντρώνεται στην κατανόηση κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν στην πόλη και επηρεάζονται από, αλλά και επηρεάζουν, το σχεδιασμό της. Στόχος του είναι η κατανόηση της αλληλένδετης σχέσης μεταξύ των κοινωνικών ζητημάτων και της μορφολογίας - σχεδιασμού του αστικού χώρου. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην διατύπωση νέων αναγνώσεων, μεθοδολογιών, αναλύσεων και ερμηνειών πολλαπλών και πολύπλοκων πολιτισμικών πρακτικών στο χώρο της μεσογειακής πόλης με απώτερο στόχο τον εμπλουτισμό και διεύρυνση των γνώσεων και των διαδικασιών σχεδιασμού του αστικού χώρου.

ΑΡΗ 549 - Εξειδικευμένα Θέματα Πολεοδομίας (8 ECTS)

Οι θεματικές στο μάθημα καθορίζονται αναφορικά με εξελίξεις στο χώρο της χωροταξίας και σε σχέση με τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες του τμήματος. Το μελετητικό εργαστήρι καταπιάνεται με την διερεύνηση βέλτιστων πρακτικών αειφόρου αστικού σχεδιασμού και ανάπτυξης πόλεων, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Η δομή του μαθήματος αποτελείται από προφορικές θεματικές παρουσιάσεις από τους διδάσκοντες και τους φοιτητές, την ανάλυση σχετικών αναφορών και παραδειγμάτων καλής πρακτικής, ασκήσεις στις αρχές του συμμετοχικού σχεδιασμού και τελικά στην εκπόνηση χωροταξικής πρότασης, στην κλίμακα της γειτονιάς.

ΗΜΥ 680 - Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος (8 ECTS)

Βασικές και προηγμένες έννοιες στην ανάλυση συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος. Ανάπτυξη αναλυτικών ικανοτήτων για την ανάλυση συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος. Ανάλυση συμμετρικών και μη συμμετρικών συστημάτων χρησιμοποιώντας συμμετρικές συνιστώσες. Μελέτη μοντέλων μετασχηματιστών και μοντέλων ακολουθίας ανά μονάδα, μοντέλα γραμμών μεταφοράς, τεχνικές επίλυσης ροής φορτίου, συμμετρικά σφάλματα, πίνακες εμπέδησης και αγωγιμότητας ζυγών, ευστάθεια συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος.

ΗΜΥ 681 - Λειτουργία και Έλεγχος Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος (8 ECTS)

Βασικές και προηγμένες έννοιες στην ανάλυση συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος. Ανάπτυξη αναλυτικών ικανοτήτων για την ανάλυση συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος. Ανάλυση συμμετρικών και μη συμμετρικών συστημάτων χρησιμοποιώντας συμμετρικές συνιστώσες. Μελέτη μοντέλων μετασχηματιστών και μοντέλων ακολουθίας ανά μονάδα, μοντέλα γραμμών μεταφοράς, τεχνικές επίλυσης ροής φορτίου, συμμετρικά σφάλματα, πίνακες εμπέδησης και αγωγιμότητας ζυγών, ευστάθεια συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος. Επίλυση προχωρημένων προβλημάτων στη λειτουργία και έλεγχο συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος.

HMY 684 - Ανάλυση Τεχνολογιών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (8 ECTS)

Εισαγωγή στις βασικές πτυχές της θερμοδυναμικής: αρχή διατήρησης της ενέργειας, πρώτος και δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής, ατμοστρόβιλοι, αεριοστρόβιλοι, καύσιμα, κύριοι ρυπαντές και εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για τα μελλοντικά ενεργειακά συστήματα και ανάλυση των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες χρησιμοποιούν συμβατικά καύσιμα συμπεριλαμβανομένων του συνδυασμένου κύκλου, των πυρηνικών εγκαταστάσεων και των προηγμένων ενεργειακά συστημάτων. Ανάλυση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας: τεχνολογίες διασπαρμένης παραγωγής, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ και η οικονομία υδρογόνου. Αλγόριθμους και τεχνικές βελτιστοποίησης για την τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάλυση των συστημάτων παραγωγής ενέργειας.

HMY 685 - Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος (8 ECTS)

Γενικός σχεδιασμός των εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ισχύος, εστιάζοντας τόσο στις διατάξεις του συστήματος όσο και στα συνιστώντα του στοιχεία και υλικά. Επισκόπηση της κατασκευής, της λειτουργίας και των θερμικών πτυχών των συστημάτων και των αποφάσεων απαραίτητων για την εκπόνηση βέλτιστων σχεδίων εγκαταστάσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Περιγραφή των βασικών αρχών λειτουργίας του εξοπλισμού: Εναέριες Γραμμές Μεταφοράς - Κατασκευή και Λειτουργία, Υπόγεια Καλώδια Ισχύος - Κατασκευή και Λειτουργία, Μετασχηματιστές Ισχύος - Κατασκευή και Λειτουργία, Τεχνοοικονομική Διαχείριση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Αρχές Γείωσης.

ΗΜΥ 686 - Μοντελοποίηση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος (8 ECTS)

Μοντελοποίηση και ανάλυση πραγματικών προβλημάτων στο ευρύτερο χώρο των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ισχύος. Εξοικείωση με τη χρήση λογισμικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία ενέργειας. Πρακτικά Σενάρια: Θεωρία Οδευόντων Κυμάτων σε Εναέριες Γραμμές, Σχεδιασμός Εναέριων Γραμμών, Σχεδιασμός Υποσταθμού, Στάθμιση Μόνωσης και Δοκιμές Υψηλών Τάσεων, Σχεδιασμός Καλωδίων και Μετασχηματιστών, Σχεδιασμός Γείωσης Υποσταθμού.

HMY 687 - Κτιριακή Ενσωμάτωση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (8 ECTS)

Εισαγωγικό μάθημα μεταπτυχιακού επιπέδου για φωτοβολταϊκά στοιχεία ενσωματωμένα σε κτίρια (BIPV) στο ευρύτερο θέμα των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Το μάθημα προσφέρει μια εισαγωγή στην ενεργειακή απόδοση κτιρίων με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που αφορούν  τα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (NZEB) και τα ενσωματωμένα σε κτίρια φωτοβολταϊκά στοιχεία (BIPV). Επιπρόσθετα, παρέχεται μια ανασκόπηση της τρέχουσας πολιτικής και των κανονισμών για τα κτίρια ενεργειακής απόδοσης και τα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (NZEB) σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και οι τρέχοντες ευρωπαϊκοί στόχοι, οδηγίες και στρατηγικές. Παρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένης  της ανάλυσης των αναγκών της αγοράς, της κοινωνικής πτυχής  για τα κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (NZEB),  της πολιτικής, των ρυθμίσεων, των εμποδίων της αγοράς και  πρωτοβουλίες κατάρτισης. Το μάθημα διερευνά τα διαθέσιμα προηγμένα στοιχεία, τεχνολογίες, εργαλεία, συστήματα, τεχνικές και θεωρίες στη μοντελοποίηση ενός κτιρίου για την επίτευξη του σχεδιασμού κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (NZEB) και ενσωματωμένων σε κτίρια φωτοβολταϊκά στοιχεία (BIPV). Λαμβάνονται υπόψη η ενέργεια, περιβαλλοντική και οικονομική εκτίμηση της απόδοσης των κτιρίων, η ενεργειακή απόδοση θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC),  ο φωτισμός και οι συσκευές. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη ο σχεδιασμός, οι αρχές λειτουργίας, τα υλικά, οι εγκαταστάσεις και η μετασκευή προς την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

ΗΜΥ 798 - Εξειδικευμένα Θέματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (8 ΕCTS)

Συζήτηση επιλεγμένων θεμάτων των ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. Ευκαιρία για μεταπτυχιακούς φοιτητές και εκπαιδευτές να διερευνήσουν ένα θέμα κοινού ενδιαφέροντος. Τα θέματα και οι διδάσκοντες ανακοινώνονται κάθε εξάμηνο, εάν προσδιοριστούν ενδιαφέροντα θέματα. Αυτά τα θέματα δίνονται ανεξάρτητα ή διαδοχικά, όπως απαιτούν οι περιστάσεις.

ΜΜΚ 507 - Εξειδικευμένα Θέματα: Πρόγραμμα Ενέργειας (8 ΕCTS)

Τα θέματα κυμαίνονται ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις των φοιτητών και των ερευνητικών ενδιαφερόντων των καθηγητών.

ΜΜΚ 512 -Προχωρημένη Θερμοδυναμική για Μηχανικούς (8 ECTS)

Θερμοδυναμική ανάλυση τεχνικών συστημάτων, με έμφαση στη συστηματική μεθοδολογία και την εφαρμογή των βασικών αρχών. Εισαγωγή στην ανάλυση διαθεσιμότητας. Μείγματα και Θερμοδυναμική μιγμάτων αερίων και αντιδρώντων συστημάτων. Μοντέρνες Σύγχρονες υπολογιστικές εξισώσεις κατάστασης. Θερμοδυναμική συμπυκνωμένων φάσεων, συμπεριλαμβανομένων και διαλυμάτων. Θερμοδυναμική βιολογικών συστημάτων. (Προαπαιτούμενα: συγκατάθεση του διδάσκοντα)

ΜΜΚ 516 - Τεχνολογία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (8 ECTS)

Το ενεργειακό πρόβλημα και οι ΑΠΕ: - Ιστορική εξέλιξη των ενεργειακών τεχνολογιών - Η παρούσα κατάσταση: ενεργειακές πηγές και ενεργειακή κατανάλωση (παγκοσμίως, Ευρώπη, Κύπρος) - Προς ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον - Η ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ευρώπη και τον κόσμο - Οι ΑΠΕ στην Κύπρο - Βραχυπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες προοπτικές των ΑΠΕ (παγκοσμίως, Ευρώπη, Κύπρο) - Μέθοδοι ανάλυσης και πρόλεξης: Αιολικό δυναμικό - Ηλιακή ακτινοβολία – Βιομάζα – Υδροηλεκτρικό δυναμικό – Γεωθερμικές πηγές - Θαλάσσια κύματα/ Θαλάσσια ρεύματα – Συστήματα ΑΠΕ: Ανεμογεννήτριες – Παθητικά ηλιακά συστήματα – Βιοκλιματική αρχιτεκτονική – Ενεργητικά ηλιακά θερμικά συστήματα –Φωτοβολταϊκά συστήματα – Βιοενέργεια – υδροηλεκτρικά – Θαλάσσια ενεργειακά συστήματα – Γεωθερμία - Υδρογόνο – Κυψέλες καυσίμου.

ΜΜΚ 517 - Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας (8 ECTS)

Ηλιακή ακτινοβολία (βασικές έννοιες, γωνίες, άμεσος και διάχυση συνιστώσα, φασματική κατανομή, εξασθένιση στην ατμόσφαιρα, κεκλιμένα και κινούμενα επίπεδα, συσχετίσεις, μέτρηση ηλιακής ακτινοβολίας, τιμές Κύπρου). Θεωρία επιπέδου ηλιακού συλλέκτη (θερμική ανάλυση, θερμοκρασιακή κατανομή στον απορροφητήρα, παράγων απόδοσης, θερμικής απολαβής, ροής, βαθμός απόδοσης, μέτρηση απόδοσης, τύποι επιπέδων συλλεκτών). Συγκεντρωτικοί συλλέκτες. Ηλιακές εγκαταστάσεις θέρμανσης νερού χρήσης και χώρων (μέθοδοι υπολογισμού, καμπύλες f). Μέθοδοι υπολογισμού θερμικών ηλιακών συστημάτων (βαθμός χρησιμοποίησης, καμπύλες Φ-f). Αποθήκευση ενέργειας. Άλλες εφαρμογές (ψύξη, παραγωγή έργου, ηλιακές λίμνες, παθητικά συστήματα). Οικονομικά θέματα.

ΜΜΚ 566 - Ανώτερη Θεωρία Ημιαγωγών και Φωτοβολταϊκά Στοιχεία (8 ECTS)

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις αρχές σύνθετων ημιαγωγών με ιδιαίτερη έμφαση σε φωτοβολταϊκά βασισμένα σε χαμηλοδιάστατους ημιαγωγούς ήτοι φωτοβολταϊκά στοιχεία τρίτης γενιάς. Η ύλη θα επικεντρωθεί στα ακόλουθα. Εισαγωγή και επισκόπηση των σύνθετων ημιαγωγών. Χαμηλοδιάστατοι ημιαγωγοί , κβαντικά πηγάδια, νήματα και τελείες. Εξίσωση του Schrödinger. Πυκνότητα καταστάσεων σε 3, 2 και 1 διαστάσεις. Το απειρόβαθο φρέαρ δυναμικού, ενεργειακές καταστάσεις και κυματοσυναρτήσεις. Φρέαρ δυναμικού με πεπερασμένο βάθος. Εξίσωση του Poisson και το δισδιάστατο ηλεκτρονικό αέριο (ΔΗΑ), συγκέντρωση υποζωνών και συνολική συγκέντρωση φορτίου. Τύποι ετεροδομών, ενεργειακό χάσμα συναρτήσει πλεγματικής σταθεράς, Μοριακή επιταξία, επιταξιακή ανάπτυξη με την μέθοδο χημικής εναπόθεσης ατμών. Η ετεροεπαφή GaAs/AlGaAs. Αυτοσυνεπή λύση των εξισώσεων Poisson–Schrödinger για τον υπολογισμό της ενέργειας και συγκέντρωσης των υποζωνών και της χωρικής κατανομής του ΔΗΑ. Μεταφορά φορτίου , γένεση και επανασύνδεση φορέων σε κβαντικά πηγάδια, νήματα και τελείες. Φωτοβολταϊκά στοιχεία τύπου υψηλής απόδοσης βασισμένα σε -P και –As κβαντικά πηγάδια. Φωτοβολταϊκά στοιχεία βασισμένα σε ημιαγωγούς νιτριδίων. Εύρος ενεργειακού χάσματος, πιεζοηλεκτρικά και φορτία αυθόρμητης πόλωσης στα GaN, InN, InGaN. Προβλήματα με τα υλικά–Ν.

ΜΜΚ 567 - Υλικά για Παραγωγή, Αποθήκευση και Μετατροπή Ενέργειας (8 ECTS)

Το μάθημα αυτό ασχολείται με υλικά και τεχνολογίες για παραγωγή, αποθήκευση και μετατροπή ενέργειας, όπως επίσης για αισθητήρες που χρησιμοποιούνται για την επιτήρηση της εκπομπής ρύπων. Οι συσκευές που θα μελετηθούν συμπεριλαμβάνουν ηλιακούς συσσωρευτές, κυψέλες καυσίμων, μπαταρίες και ηλεκτρομηχανικούς αισθητήρες. Κεντρικό μέρος του μαθήματος είναι θερμοδυναμικές, κινητικές και ηλεκτροχημικές έννοιες, όπως επίσης και κρίσιμες ιδιότητες υλικών για το σχεδιασμό τέτοιων συσκευών.

ΠΠΜ 536 - Ενεργειακή Απόδοση  Κτιρίων (8 ECTS)

Βασικές αρχές ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, μεθοδολογία ενεργειακής ανάλυσης, δυσδιάστατη και τρισδιάστατη μόνιμη και μη μόνιμη μεταφορά θερμότητας στα δομικά υλικά και στοιχεία με θερμική αγωγή, συναγωγή και ακτινοβολία, ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης, θερμομονωτικά υλικά, μέθοδοι προσομοίωσης ενεργειακής απόδοσης, πιστοποιητικά, πρότυπα και κώδικες ενεργειακής απόδοσης σε Ευρώπη και Κύπρο, αξιολόγηση ενεργειακής απόδοσης, βέλτιστες τεχνολογίες ενεργειακού σχεδιασμού και απόδοσης, παθητική ψύξη και θέρμανση, case studies σε κτίρια (οικιστικά, γραφεία και εμπορικά, ιδρύματα και άλλα).

ΠΠΜ 546 - Δομική Φυσική (8 ECTS)

Ενεργειακός σχεδιασμός δομημένου περιβάλλοντος. Κείμενη νομοθεσία και πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αρχές Μετάδο- σης θερμότητας. Δομικά υλικά και θερμομονωτικές λύσεις. Θερ- μική άνεση και ποιότητα αέρα. Παθητικά ηλιακά συστήματα. Υπολογισμοί θερμομόνωσης και κλιματισμού. Επεμβάσεις εξοι- κονόμησης ενέργειας. Ένταξη Α.Π.Ε. στον κτιριακό σχεδιασμό. Τεχνολογίες θέρμανσης και ψύξης κτιρίων. Βιοκλιματικός σχε- διασμός κτιρίων. Ενεργειακή αλληλεπίδραση δομημένου και κεί- μενου περιβάλλοντος.

ΠΠΜ 576 - Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική (8 ECTS)

Εισαγωγή στις περιβαλλοντικές ροές. Σύντομη ανασκόπησηβασικών μηχανισμών μεταφοράς στο ατμοσφαιρικό και υδάτινο περιβάλλον (μεταγωγή, συναγωγή, μοριακή και τυρβώδης διάχυση, διασπορά). Μίξη και διασπορά. Αναλυτικές λύσεις. Ροές ορμής (Πίδακες).Ρεύματα πυκνότητας. Φλέβες. Χαρακτηριστικά μεμονωμένων ανωστικών φλεβών, αλληλεπίδραση φλεβών, επίδραση συνθηκών περιβάλλοντος. Στοιχεία γεωφυσικής ρευστομηχανικής: ροές μεγάλης κλίμακας, διασυνοριακή μεταφορά ρύπανσης. .

ΠΠΜ 580 - Δυναμική της Ατμόσφαιρας και Διασπορά Αέριας Ρύπανσης (8 ECTS)

Εισαγωγή στη Μετεωρολογία και την Αέρια Ρύπανση. Δομή της Ατμόσφαιρας. Τα μετεωρολογικά φαινόμενα ως συμβάντα της Δυναμικής της Ατμόσφαιρας: καιρός-κλίμα-κλιματική αλλαγή, άνεμος, ανεμοστρόβιλος, βροχόπτωση, τυφώνες, επεισόδια σκό- νης, El Nino. Τυρβώδεις ροές. Ατμοσφαιρική χημεία. Πίδακες και ανωστικά πλούμια στην ατμόσφαιρα. Ερευνητικά και επιχειρη- σιακά μοντέλα προσομοίωσης της διασποράς αέριας ρύπανσης.

ΠΠΜ 586 - Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον (8 ECTS)

Ολιστική προσέγγιση και οριζόντια σύνθεση βασικών πτυχών και σύγχρονων προκλήσεων στο σχεδιασμό αειφόρου δομημένου περιβάλλοντος: κλιματική αλλαγή, αστική φυσική, ρύπανση του περιβάλλοντος, παγκόσμια ζήτηση ενέργειας, αειφόρα δομικά υλικά, ορθολογική χρήση νερού, διαχείριση αποβλήτων, τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών / εναλλακτικές πηγές ενέργειας, η αντίληψη της ανθρώπινης άνεσης, η οικολογική ανάλυση αποτυπώματος, νομικό πλαίσιο, επιχειρησιακή διαχείριση και στρατηγικές. Παραδείγματα αειφόρων και μη πτυχών της τρέχουσας πρακτικής του σχεδιασμού δομημένου περιβάλλοντος. Πλαίσια διεθνούς πολιτικής που μπορεί να λειτουργήσουν ως οδηγοί αλλά και εμπόδια σε αειφόρους λύσεις.

ΠΠΜ 596 - Διαχείριση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (8 ECTS)

Μορφές και πηγές ενέργειας, απόδοση και απώλειες κατά τη μετατροπή και μεταφορά ενέργειας, ενέργεια και κοινωνία, ενεργειακοί πόροι – χαρακτηριστικά, ιδιότητες και τεχνολογίες εκμετάλλευσης, εφαρμογές και δυναμικό ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων, συστήματα αποθήκευσης ενεργειακών πόρων,  συστήματα αποθήκευσης ενεργειακών πόρων, φωτοθερμικά και φωτοηλεκτρικά συστήματα, γεωθερμικά συστήματα υψηλής, μέσης και χαμηλής ενθαλπίας, βιομάζα και τεχνολογίες διαχείρισης αστικών και γεωργικών-κτηνοτροφικών απορριμμάτων για παραγωγή ενέργειας, σχεδιασμός, ανακύκλωση και παραγωγή ενέργειας.
 
 
 
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία Κύπρος
  +357 2289 5400