Συζητούμε το Σχέδιο-Πλάνο Δράσης της Κύπρου για την Ενέργεια και το Κλίμα για την περίοδο 2021-30

Η εκδήλωση αφιερώνεται στη μνήμη του Αναπληρωτή Καθηγητή Ηλία Κυριακίδη του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ο οποίος διετέλεσε Συντονιστής του ΔΜΠ-ΕΤΑΣ της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
 
Η εκδήλωση "Συζητούμε το Σχέδιο-Πλάνο Δράσης της Κύπρου για την Ενέργεια και το Κλίμα για την περίοδο 2021-30"  οργανώνεται από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου μέσα στο πλαίσιο του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός" (ΔΜΠ-ΕΤΑΣ).  
 
Μέχρι το τέλος του 2019 καλούμαστε να καταθέσουμε το Εθνικό Σχέδιο-Πλάνο Δράσης για προσαρμογή της Κύπρου στην Κλιματική Αλλαγή δεδομένης της Συμφωνίας του Παρισιού  και των στόχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κλιματική κρίση.

Σε αυτό το πλαίσιο στις αρχές του χρόνου υποβλήθηκε το Προσχέδιο-Πλάνο για την Ενέργεια και το Κλίμα για την Κύπρο (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/cyprus_draftnecp.pdf), για το οποίο υπήρξε Αξιολόγηση  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/necp_factsheet_cy_final.pdf). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά συστηματικά τη γνώμη των πολιτών όταν καταρτίζει πολιτικές ή νομοθετικά μέτρα οργανώνοντας δημόσιες διαβουλεύσεις.

Σε αυτή την εκδήλωση καλούμαστε ως πολίτες να καταθέσουμε την άποψή μας, να συζητήσουμε και να διαβουλευτούμε το προσχέδιο αυτό. Στο κάλεσμα αυτό οφείλουμε να είμαστε παρόντες/παρούσες. Αφορά το μέλλον μας και το μέλλον των επόμενων γενιών της χώρας μας. Μαζί μας θα έχουμε τους κύριους συντάκτες/συντονιστές του προσχεδίου που θα το παρουσιάσουν συνοπτικά σε 45 λεπτά και θα ακολουθήσει συζήτηση 45 λεπτών. 
Τα απορρέοντα της δημόσιας συζήτησης θα προωθηθούν ως ανατροφοδότηση στη δημόσια διαβούλευση για την τελική διαμόρφωση αυτού του Σχεδίου. 
 
Για υποβολή σχολίων επί του Σχεδίου υπάρχει σχετικό πόρταλ  το οποίο θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2019 - προθεσμία υποβολής σχολίων για το εθνικό σχέδιο.
  
Η εκδήλωση αφιερώνεται στη μνήμη του Αναπληρωτή Καθηγητή Ηλία Κυριακίδη του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ο οποίος διετέλεσε Συντονιστής του ΔΜΠ-ΕΤΑΣ της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία Κύπρος
  +357 2289 5400